თერაპევტი 

თერაპევტი ეს არის ექიმი-სტომატოლოგი, რომელიც დაკავებულია უშუალოდ კბილების მკურნალობით

იმპლანტი

პირის ღრუს დეფექტების აღდგენის სხვა მეთოდებთან შედარებით იმპლანტაციას აქვს მთელი რიგი უპირატესობები:

ორთოპედი

თანამედროვე სტომატოლოგიური მიღწევები, საშუალებას იძლევა გამოვასწოროთ ის ნაკლი, რომელსაც მივყავართ კბილების ნაწილობრივ ან სრულ დაკარგვამდე.

სიახლეები

Damon თვითლიგირებადი ბრეკეტები, სწრაფი! მარტივი! ეფექტური!

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებათა სისტემა. დისპანსერიზაცია

CAD/CAM (კბილთა კომპიუტერული სისტემით აღდგენა და პროთეზირება). ცირკონოკერამიკა - თანამედროვე მაღალტექნოლოგიური მასალა.